14 iul. 2011

Autobuzele vor circula si noaptea in Bucuresti. Lista traseelor

Regia Autonomă de Transport Bucureşti înfiinţează 23 de trasee de noapte cu autobuzul, care vor circula începând de vineri spre sâmbătă, între orele 23.00 şi 5.00, la 30 sau 60 de minute şi vor lega zona centrală de marginile oraşului.

Cele 23 de trasee vor avea terminalul central la Piaţa Unirii şi vor circula între orele 23.00-1.00 şi 5.00-6.00 la un interval de 30 de minute şi între orele 1.00-5.00 la 60 de minute, a anunţat, miercuri, Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB).

Lista traseelor:
Linia N101 va circula între Piaţa Unirii şi Pasajul Colentina, pe traseul Piaţa Universităţii, Calea Moşilor, Şos. Colentina.

Linia N102 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Granitul, pe traseul Piaţa Universităţii, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon.

Linia N103 va avea traseu între Piaţa Unirii şi Faur Poarta 4, pe Bd. Unirii, Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie.

Legătura între Piaţa Unirii şi Barajul Dunării va fi făcută de autobuzele liniei N104, pe traseul Bd. Unirii, Bd. Decebal, str. Dristorului, str. Baba Novac, Bd. N. Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu.

Linia N105 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Turnu Măgurele, pe traseul Bd. Cantemir, Bd. Tineretului, Piaţa Sudului, Bd. Obregia.
De la Piaţa Unirii spre Apărătorii Patriei vor pleca autobuzele liniei N106 şi vor avea traseu pe Bd. Cantemir, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, Piaţa Sudului, Şos. Berceni.

Autobuzele liniei N107 vor circula între Piaţa Unirii şi CFR Progresul, pe traseul Bd. D. Cantemir, Bd. Mărăşeşti, str. Dr. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Giurgiului.

Între Piaţa Unirii şi Pasajul Colentina vor circula autobuzele liniei N108, pe traseul Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, str. Baicului, str. D. Slugeru, str. Heliade între Vii, str. Doamna Ghica, Şos. Colentina.

Linia N109 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Republica, pe traseul Calea Călăraşilor, Bd. Basarabia.

Linia N110 va face legătura între Piaţa Unirii şi Cartier 16 Februarie, având traseu prin Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Splaiul Independenţei, Str. Virtuţii, Şos. Ciurel, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti.

Din Bulevardul Unirii spre Complexul RATB Titan vor pleca autobuzele liniei N111, pe traseul Bd. Unirii, str. Lucian Blaga, Calea Vitan, str. Fizicienilor, Bd. Th. Pallady.

Linia N112 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Piaţa Reşiţa, pe traseul Bd. Cantemir, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, Bd. Brâncoveanu, str. Izvorul Rece, str. Reşiţa.

Un alt traseu de noapte va fi pe linia N113, între Piaţa Unirii şi Piaţa Presei Libere, prin Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Calea Dorobanţilor, Bd. Mareşal C-tin. Prezan, Bd. Mărăşti.

Autobuzele liniei N114 vor pleca de la Depoul Alexandria spre Piaţa Unirii, pe traseul Şos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. Regina Maria.

Linia N115 va funcţiona între Master şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei.

Legătura între Valea Ialomiţei şi Piaţa Unirii va fi făcută de autobuzele liniei N116, pe traseul Drumul Taberei, Academia Militară, Bd. Eroilor, Bd. Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Brătianu.

Linia N117 va funcţiona între Laromet şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Bucureştii Noi, Cal. Griviţei, Bd. Dacia, Piaţa Romană.

Autobuzele liniei N118 vor circula între Mezeş şi Piaţa Unirii, pe traseul Şos. Chitilei, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Piaţa Romană.

De la staţia CFR Constanţa spre Piaţa Unirii vor pleca autobuzele liniei N119, pe traseul Şos. Pipera, Calea Floreasca, Bd. M. Eliade, str. Av. Beller, Calea Dorobanţilor, Bd. Dacia, Piaţa Romană.

Linia N120 va face legătura între Apusului şi Piaţa Unirii, pe traseul str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, str. Răzoare, str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei.

Autobuzele liniei N121 vor avea traseu între Zeţarilor şi Piaţa Unirii, prin Calea Ferentarilor, Calea Rahovei, Şos. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, str. Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei.

Linia N122 va funcţiona între Valea Oltului şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii.

Între Lacul Tei şi Piaţa Unirii vor circula autobuzele liniei N123, pe traseul str. Barbu Văcărescu, str. Tunari, str. Alecu Russo, Bd. Dacia, str. Vasile Lascăr, str. Armand Călinescu, Calea Moşilor, str. Sf. Vineri, Bd. Coposu.

Mediafax

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu